top of page

Uit "van Toeten & Blazen, harmonieën, fanfares en brassbands op Walcheren"

Truus Wight

Van drumband tot slagwerkensemble

100 jaar Vlijt & Volharding

Als op maandag 3 juni 1963 het 41ste muziekconcours in Souburg wordt gehouden, worden voor de taptoe 's avonds De Trommelaere van Roosendaele uitgenodigd. Nog datzelfde jaar besluit Vlijt & Volharding een drumband op te richten. De bij de marine in Vlissingen werkzame korporaal-tamboer M.C. Vuijk wordt instructeur van de tamboers en hoornblazers. Het eerste optreden vindt plaats op 22 juni 1964, bij de opening van de sportweek in Souburg, waarna een lange reeks van optredens zal volgen. In september 1965 gaat de drumband voor het eerst op concours en behaalt in de derde afdeling een eerste prijs.Naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van de drumband/slagwerkgroep in 2013 ontvingen wij onderstaande reactie van korporaal-tamboer M.C. Vuijk, de eerste instructeur van de drumband:Het blijkt al gauw een heel probleem om aan goede instrumenten voor enthousiaste tamboers en trompetters te komen. Het antwoord wordt gevonden in een ludieke actie: de verkoop van luciferdoosjes met daarop afgedrukt de portretten van alle leden, en wie ijverig spaarde had niet alleen genoeg lucifers maar ook de gehele drumband in huis. De drumband groeide niet alleen in aantal, maar ook de kwaliteit van de marsmuziek verbeterde: van de derde afdeling in 1965 klom men op tot in 1969 het hoogste aantal punten én het erediploma afdeling Uitmuntendheid werd behaald; in 1970 zelfs de ere-afdeling. De drumband haalt op het concours van 3 september 1977 een eerste prijs in de eredivisie. Jan Rijnhart is er twintig jaar tambour-maître als Jaap Brouwer het van hem overneemt. Jaap zal tien jaar tambour-maître blijven, maar ondervindt mede doordat de blazers verdwijnen een aantal jaren achtereen een teruggang. Aan het eind van de jaren tachtig liepen er nog maar vijf leden in de mars mee. In de jaren negentig klom het aantal leden van de drumband weer tot boven de twintig, hoewel de trompetters uit de drumband verdwijnen.

Als op maandag 3 juni 1963 het 41ste muziekconcours in Souburg wordt gehouden, worden voor de taptoe 's avonds De Trommelaere van Roosendaele uitgenodigd. Nog datzelfde jaar besluit Vlijt & Volharding een drumband op te richten.

Van drumband tot slagwerkensemble
bottom of page